وبلاگ شبکه ای 1

 

استایل وبلاگ

آشنایی با فضاهای مدرسه

فضاهای آموزشی و کلاس‌ها دبستان بهشت اندیشه شامل 9 کلاس آموزشی از پایه پیش دبستانی تا کلاس ششم، پذیرای شما دانش آموزان عزیز است. استخر یک استخر با فضای سرپوشیده و جکوزی از دیگر فضاهای دبستان غیردولتی

برگزاری دوره آمورشی زرافه

برگزاری دوره آمورشی زرافه در دبستان بهشت اندیشه در روزهای یکشنبه

اردوی تفریحی و ورزشی

اردوی تفریحی و ورزشی دبستان بهشت اندیشه

وبلاگ شبکه ای 2

 

استایل وبلاگ

آشنایی با فضاهای مدرسه

فضاهای آموزشی و کلاس‌ها دبستان بهشت اندیشه شامل 9 کلاس آموزشی از پایه پیش دبستانی تا کلاس ششم، پذیرای شما دانش آموزان عزیز است. استخر یک استخر با فضای سرپوشیده و جکوزی از دیگر فضاهای دبستان غیردولتی بهشت اندیشه هست که شما می‌توانید در این

وبلاگ شبکه ای 3

 

استایل وبلاگ

آشنایی با فضاهای مدرسه

فضاهای آموزشی و کلاس‌ها دبستان بهشت اندیشه شامل 9 کلاس آموزشی از پایه پیش دبستانی تا کلاس ششم، پذیرای شما دانش آموزان عزیز است. استخر یک استخر با فضای سرپوشیده و جکوزی از دیگر فضاهای دبستان غیردولتی بهشت اندیشه هست که شما می‌توانید در این

وبلاگ شبکه ای 4

 

استایل وبلاگ

آشنایی با فضاهای مدرسه

فضاهای آموزشی و کلاس‌ها دبستان بهشت اندیشه شامل 9 کلاس آموزشی از پایه پیش دبستانی تا کلاس ششم، پذیرای شما دانش آموزان عزیز است. استخر یک استخر با فضای سرپوشیده و جکوزی از دیگر فضاهای دبستان غیردولتی بهشت اندیشه هست که شما می‌توانید در این

برگزاری دوره آمورشی زرافه

برگزاری دوره آمورشی زرافه در دبستان بهشت اندیشه در روزهای یکشنبه

اردوی تفریحی و ورزشی

اردوی تفریحی و ورزشی دبستان بهشت اندیشه

09124618173